FORGOT YOUR DETAILS?

Nasz cel

Nowoczesnym kształceniem, łączeniem teorii z praktyką z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi kształcenia, zaoferować młodym ludziom, studentom i absolwentom możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności w obszarze turystyki wiejskiej z wykorzystaniem przyrodniczego i kulturowego potencjału terytorium pogranicza PL – SK, w ten sposób wspierając ich adaptację i atrakcyjność na lokalnym rynku pracy.

Wyniki i działania

Międzynarodowe konferencje – Prešov, Rzeszów
Kompleksowa analiza potencjału rozwoju turystyki wiejskiej w regionie pogranicznym PL-SK – ekspertyza i publikacja
Publikacja Turystyka wiejska
Szkolenie pilotażowe w formie szkoleń, warsztatów i wycieczki
ROADSHOW dla szkół średnich
Innowacyjne narzędzia szkoleniowe – interaktywna mapa, video instruktaż, strona internetowa, film edukacyjny
Nowy fakultet – na obydwu uniwersytetach Prešov i Rzeszów

Gupy docelowe

Studenci i absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych

Bezrobotni, mieszkańcy z danego terytorium zainteresowani obszarem turystyki wiejskiej

Przedsiębiorcy i podmioty zainteresowane obszarem turystyki wiejskiej

Terytorium

Słowacja: dzielnice Kežmarok, Svidník, Stará Ľubovňa, Bardejov, Stropkov, Snina, Medzilaborce, Humenné i miasto Prešov

Polska: Dzielnice Powiaty Nowosądecki, Sanocki, Bieszczadzki, Leski, Jasielski, Krośnieński, Gorlicki i miasto Rzeszów

Partnerzy

Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu

Vedúci partner

Zapewnia koordynację projektu i szkoleniowych, upowszechniających i marketingowych działańw ramach projektu.

Uniwersytet Rzeszowski

Projektový partner

Do projektu angażuje potencjał Wydziału Turystyki i Rekreacji, co zapewnia szereg wyspecjalizowanych ekspertów uniwersyteckich w obszarze tematycznym turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Prešovská univerzita v Prešove

Projektový partner

Włącza się do projektu z potencjałem Wydziału Humanistyczno-Przyrodniczego, co zapewnia specjalistów z obszaru biologii, ekologii, matematyki, geografii i geoinformatyki stosowanej.

Do czego dążymy

Wykorzystać realia pogranicza polsko-słowackiego – niezwykłe bogactwo przyrodnicze, zachowaną kulturę ludową, mnogość obszarów chronionych i wiejskość – oraz wspierać zatrudnienie i działania przedsiębiorcze nakierowane na rozwój wiejskiego ruchu turystycznego.

Zaoferować mieszkańcom i działaczom z pogranicza inne spojrzenie na teren pogranicza, stworzyć dla nich możliwości prowadzenia działalności i samorealizacji, wzbudzić kreatywność w tworzeniu produktów wiejskiego ruchu turystycznego i atrakcyjnej oferty oraz nauczyć ludzi współpracy.

Zaoferować młodym działaczom, studentom, absolwentom oraz bezrobotnym z terenów pogranicza edukację, która będzie reagować na aktualne potrzeby rynku pracy, problemy i niedostatki, ale głównie na zidentyfikowane konkretne potrzeby kształcenia.

Stworzyć system dalszego kształcenia dla studentów, absolwentów i bezrobotnych, który zaoferuje im nie tylko potrzebną wiedzę i umiejętności, ale też nauczy myśleć kreatywnie, innowacyjnie, krytycznie i niezależnie.

Podnieść jakość kształcenia transgranicznego, w kierunku wykorzystania potencjału na rzecz rozwoju wiejskiego ruchu turystycznego, obszaru pogranicza i zatrudnienia.

Przy tworzeniu innowacyjnych narzędzi kształcenia użyć unikatowego połączenia umiejętności zawodowych partnerów projektu i blisko współpracować przy wzajemnym uzupełnianiu i współdziałaniu wiedzy i praktyki.

Stworzyć elektroniczne narzędzia kształcenia, które obniżą zużycie papieru i tworzenie odpadów.

Jak to osiągniemy

Przygotujemy ekspertyzę, na podstawie której partnerzy zidentyfikują potrzeby edukacyjne. Ekspertyza będzie podstawą stworzenia wszystkich narzędzi i materiałów edukacyjnych.

W 1. płaszczyźnie zrealizujemy szkolenie pilotażowe, które przybliży uczestnikom tematykę wiejskiego ruchu turystycznego, otworzy możliwości, wzbudzi zainteresowanie i potrzebę dalszej edukacji.

W 2. płaszczyźnie szkolenie pilotażowe połączymy w sposób ciągły i zaimplementujemy do przedmiotu fakultatywnego na obydwu uniwersytetach, przedmiot ten szczegółowo będzie poświęcony potencjałowi pogranicza PL-SK i jego wykorzystaniu w wiejskim ruchu turystycznym.

Progam kształcenia na obydwu poziomach będzie oferować wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną przy przedsiębiorczości i działaniu w wiejskim ruchu turystycznym (wsparcie, ustawodawstwo, zarządzanie, marketing), o możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochronie środowiska, ale też warunkach sprzedaży bezpośredniej i praktykach transgranicznych.

W 3. Płaszczyźnie skupimy się na uczniach szkół średnich w celu zaprezentowania im w atrakcyjnej formie potencjału terenu pogranicza, możliwości i warunków wiejskiego ruchu turystycznego, wzbudzenia ich zainteresowania działaniami / przedsiębiorczością / aktywnością w wiejskim ruchu turystycznym i potrzebą dalszego kształcenia w tej problematyce.

Innowacyjne narzędzia kształcenia i praktyki zapewnią poprawę jakości kształcenia transgranicznego, łatwiejszy dostęp do materiałów do nauki, lepsze zrozumienie problematyki, bardziej interesujący sposób nauki i, co nie mniej ważne, również ochronę środowiska.

TOP