FORGOT YOUR DETAILS?

Aktuality

PODPORA VZDELÁVANIA PRE VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH

Správa z webinára „Fondy EÚ menia poľsko-slovenské pohraničie. Spoznajte cezhraničné projekty Interreg”

Náš projekt bol prezentovaný na webinári v rámci spoločnej oslavy 5. Poľských dní v Prešove a Európskeho dňa spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko. Spoločný technický sekretariát v Krakove organizoval 14. októbra webinár „Fondy EÚ menia poľsko-slovenské pohraničie.

Záznam z webinára si môžete pozrieť na facebookovej stránke Interreg Poland – Slovakia
https://www.facebook.com/ProgramPLSK/videos/348274033158992

odborná exkurzia

Rozbehla sa realizácia odborných exkurzií!! Všetkým absolventom školení boli na e-mail zaslané pozvánky s programom exkurzie. Na daný termín je potrebné sa nahlásiť, preto dávame do pozornosti, aby ste si skontrolovali e-mailovú schránku. Ak Vám pozvánka neprišla a máte záujem sa exkurzie zúčastniť, prosím kontaktujte nás na kancelaria@zrovit.sk.

všetky turnusy školení obsadené

1. turnus Pilotného vzdelávania

Prvý turnus školení a workshopov v rámci Pilotného vzdelávania máme úspešne za sebou. Dňa 16.2.2018 sme odovzdali prvých 15 zaslúžených certifikátov o absolvovaní školenia s workshopom v rámci Pilotného vzdelávania. Počas prvých dvoch dní účastníci získavali nové vedomosti z oblasti podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu, a to inovatívnym spôsobom vzdelávania, ktoré využíva najmä komunikáciu, interakciu a aktivitu účastníkov. Zaujímavé témy a skúsení lektori, množstvo aktivít a aktívne zapájanie účastníkov, splnilo očakávania účastníkov. Tretí deň bol venovaný workshopu, na ktorom sa prejavila kreativita všetkých účastníkov, zmysel pre spoluprácu, a kde využili získané vedomosti z predchádzajúcich dní školenia. Neformálne vzdelávanie spestrilo odborné témy a zabezpečilo jednoduchšie pochopenie a zapamätanie si informácií. V závere školení každý absolvent prejavil spokojnosť s danou formou vzdelávania a záujem o ďalšie vzdelávanie a pôsobenie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. Skupina účastníkov 1. turnusu nastavila laťku naozaj vysoko. Ich kreativita, spolupráca aj napriek rôznorodosti a nadšenie pre vzdelávanie sa, nás veľmi milo prekvapila a povzbudila do realizácie ďalších turnusov.  Všetkých absolventom veľmi pekne ďakujeme za ich aktívnu účasť a inšpiratívne podnety a prajeme veľa úspechov pri realizácii ich zámerov.

Tešíme sa na Vašu účasť na odbornej exkurzii:-)

Pilotné vzdelávanie - oznámenie

Pre veľký záujem o účasť na školeniach, oznamujeme, že termíny na 4. a 6. turnus školení sú už obsadené:

4. turnus: 5.-7.3.2018

6. turnus: 21.-23.3.2018

Pilotné vzdelávanie

Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu a partneri projektu Prešovská Univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów realizujú cez projekt cezhraničnej spolupráce s názvom „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“ bezplatné školenia zamerané na podporu podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu. Cieľovou skupinou sú študenti a absolventi stredných/vysokých škôl, nezamestnaní obyvatelia so záujmom pôsobiť v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ale aj všetci ostatní záujemcovia, ktorí sa chcú vzdelávať v danej problematike.

Na školeniach budete mať možnosť prostredníctvom moderného vzdelávania získať teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti potrebné pri podnikaní a pôsobení vo vidieckom cestovnom ruchu (založenie podniku, legislatíva v podmienkach SK/PL, riadenie podniku, marketing, manažment), s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu pohraničného územia PL-SK. Súčasťou skolení je aj praktický tréning – workshop. Viac informácií získate v priloženom programe.

Medzinárodná konferencia v Rzeszówe

Kedy: 16. októbra 2017
Kde: Univerzita Rzeszów, Aula prof. Kazimiera Obodyńskiego, Fakulta telesnej výchovy, il. Cicha 2A
Organizátori: Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu, Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów

Dňa 6. 10. 2017 sa v meste Rzeszów konala druhá medzinárodná konferencia v rámci projektu „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“. Konferencia s medzinárodnou účasťou odborníkov z oblasti vidieckeho cestovného ruchu sa konala v priestoroch Univerzity Rzeszów. Jej cieľom bolo predstaviť účastníkom, zástupcom univerzít, študentom, aktérom a ľuďom so záujmom v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, súčasnú situáciu v predmetnom pohraničnom území a poukázať na jeho potenciál a problémy rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. V nadväznosti na to, predstaviť projekt cezhraničnej spolupráce, jeho ciele a aktivity.

Konferencia prispela k vzájomnému poznaniu pohraničného územia prezentáciou ľudovej kultúry, gastronómie a prírodného potenciálu poľského a slovenského pohraničia. Partneri projektu takto už od začiatku realizácie projektu potvrdzujú správnu spoluprácu spoločnou prezentáciou bohatstva oboch strán pohraničia.

Účastníci si v záverečnej časti podujatia pochutnávali na slovenských a poľských regionálnych produktoch, obdivovali remeselné práce a zabávali sa pri folklórnych vstúpeniach, čím bola vyzdvihnutá potreba zachovávania a využívania ľudovej kultúry vo vidieckom cestovnom ruchu. Účastníci taktiež diskutovali o otvorených témach, dávali návrhy a podnety v rámci ďalších aktivít projektu a touto konferenciu vzniklo aj niekoľko potenciálnych spoluprác. Na konferencii sa zúčastnilo takmer 170 účastníkov, čo svedčí o aktuálnosti témy vidieckeho cestovného ruchu a potrebe venovať jej pozornosť.

Pracovné stretnutie v Rzeszówe (Uniwersytet Rzeszowski)

Kedy: 13. septembra 2017
Kde: Fakulta telesnej výchovy, Univerzita Rzeszów
Organizátori: Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu, Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów

Dňa 13.09. 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na projekte "Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu" realizované Fakultou telesnej výchovy ako súčasť programu cezhraničnej spolupráce INTERREG VA Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 Európsky fond regionálneho rozvoja.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Združenia pre rozvoj vidieckeho turizmu – vedúceho partnera projektu, Prešovskej univerzity a Rzeszowskej univerzity. Diskutovalo sa o pokroku v realizácii projektu a bol doladený program budúcej konferencie na Fakulte telesnej výchovy.

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu v Rzeszowe

Vedúci partner projektu Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu spolu s partnermi projektu Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów, Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 6. októbra 2017 v meste Rzeszów (PL).

Konferencia sa uskutoční v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „MODERNÉ VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC OTVÁRA VIDIEK PODNIKANIU“ podporeného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom potenciál pohraničného územia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, poukázať na príležitosti, ale aj problémy rozvoja cestovného ruchu na vidieku a v neposlednom rade predstaviť projekt spolupráce “Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu”.

Medzinárodná konferencia v Prešove

Kedy: 23. júna 2017
Kde: Prešovská univerzita v Prešove, 17. Novembra 3724/15, budova rektorátu, Auditórium Magnum, miestnosť E203
Organizátori: Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu, Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów

Cieľom konferencie bolo predstaviť potenciál predmetného pohraničného územia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, poukázať na jedinečné prírodné, kultúrne a historické bohatstvo, ale taktiež na problémy, ktoré bránia rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v tomto území.

Konferencia sa konala na pôde Prešovskej univerzity v Prešove, v priestoroch rektorátu a zúčastnilo sa jej množstvo aktérov z oblasti vidieckeho cestovného ruchu, absolventov, študentov a ľudí so záujmom v tejto oblasti. Konferencia priniesla množstvo nových informácií, motivovala účastníkov k vzdelávaniu sa a využívaniu nesmierneho potenciálu územia pre rozvoj vidieckeho cestového ruchu.

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu v Prešove

Vedúci partner projektu Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu spolu s partnermi projektu Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszow, Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 23. júna 2017 v Prešove.

Konferencia sa uskutoční v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „MODERNÉ VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC OTVÁRA VIDIEK PODNIKANIU“ podporeného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko.

Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom pohľad na potenciál pohraničného územia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.

TOP