POZVÁNKA NA ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU

/ /

Vedúci partner projektu Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu spolu s partnermi projektu Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Rzeszów, Vás srdečne pozývajú na záverečnú konferenciu, Ktorá sa uskutoční dňa 21. septembra 2018. Konferencia sa uskutoční vrámci projektu cezhraničnej spolupráce podporeného prostredníctvom programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko. Cieľom záverečnej konferencie je zhodnotenie a prezentácia výsledkov a výstupov projektu.

 

Pozvánka